NL FR
    VZW DAKOTA, Documentatiecentrum van de 15 WING    

Archieven

De stichters van Dakota hadden één doel voor ogen: de geschiedenis van Melsbroek tijdens WO II en de latere 15 Wing levendig houden en alle aspecten van dat verleden: mensen, vliegtuigen, materieel, oefeningen, opdrachten, ... voor het nageslacht bewaren.

 

Hiervoor werd in de eerste plaats een documentatiecentrum opgericht, waar originele documenten alsook krantenartikelen uit binnen- en buitenland en militaire tijdschriften werden samengebracht en gecatalogeerd. Al deze papieren versies werden onlangs gedigitaliseerd en in PDF (Portable Document Format) opgeslagen. Hierdoor zal het opzoeken van gegevens in de archieven veel eenvoudiger en sneller kunnen. Het spreekt vanzelf dat alle originele documenten bewaard worden.

 

Het centrum beschikt eveneens over een uitgebreide fotocollectie en videotheek. De video's worden op dit ogenblik overgezet op DVD. Een tiental vrijwilligers heeft in de afgelopen 20 jaar een enorme schat aan informatie vergaard.
Geïnteresseerden kunnen, na afspraak, de indrukwekkende documentatie raadplegen in ons center.
Leden hebben de mogelijkheid opzoekingen in ons archief aan te vragen aan onze medewerkers via deze website.