NL FR
    VZW DAKOTA, Documentatiecentrum van de 15 WING    

15 Wing

De 15 Wing :Tenacity!*

Onder meer dank zij het optreden van de 15 Wing geniet de Belgische Luchtmacht een

uitstekende en wereldwijde reputatie van efficiëntie en professionalisme.

Zowel voor humanitaire opdrachten als voor tactisch luchttransport, of voor vervoer langs

de lucht van belangrijke personen, gaande van de koninklijke familie tot internationale

personaliteiten, wordt een beroep gedaan op de 15 Wing.

Naast hun beroepsernst en bekwaamheid wordt de flexibiliteit van het vliegend, technisch

en logistiek personeel ten zeerste gewaardeerd.

Bij het uitvoeren van elke opdracht wordt de vliegveiligheid nooit uit het oog verloren. Zij is

en blijft, ook in de moeilijkste omstandigheden, de allereerste prioriteit.

 

*Volharding