NL FR
    VZW DAKOTA, Documentatiecentrum van de 15 WING    

Archieven

De archieven van de vzw Dakota kunnen niet doorzocht worden via het internet.

Leden van onze vzw kunnen echter gegevens uit het archief laten opzoeken door ons

team van vrijwilligers. Om de slaagkans hiervan te vergroten wordt gevraagd de vraag

te vervolledigen met alle gegevens in uw bezit.

 

Login om een aanvraagformulier in te vullen.

 

Lid en nog geen login-gegevens?

Inschrijven en wachtwoord aanvragen