NL FR
    VZW DAKOTA, Documentatiecentrum van de 15 WING    

Hoe lid worden van de vzw Dakota

Personeel van de 15 Wing

De vzw Dakota, Documentatiecentrum van de 15 Wing, werd opgericht met als doel de geschiedenis en de tradities van het Belgische militaire luchttransport, meer speciaal van de 15 Wing, te bewaren en kenbaar te maken bij  het grote publiek. Een goede band met de 15 Wing en zijn personeel is dan ook van primordiaal belang.


Daarom kunnen militairen in actieve dienst in de 15 Wing lid worden van onze vereniging voor een jaarlijkse bijdrage van slechts € 5 per jaar.


Hiervoor genieten ze van dezelfde voordelen als de andere leden behalve dat ze ons tijdschrift Dakota News niet als tijdschrift via de post ontvangen, maar wel digitaal als een bestand in PDF formaat. Het is identiek aan de gedrukte versie.


Belangrijk is te weten dat u dit lidmaatschap, onder dezelfde voorwaarden, kan behouden indien u mutatie doet naar een andere eenheid. Dit kan zelfs ook indien u, lid zijnde, met pensioen gaat.


Indien u interesse hebt stort dan € 5 op rekening BE11 4381 0641 2148 van de vzw Dakota met vermelding van Naam, Graad, Stamnummer en e-mail adres (burger of militair). Indien u het verkiest dan bent u welkom tijdens onze openingsuren en wordt alles onmiddellijk geregeld.


Tot binnenkort!