NL FR
    VZW DAKOTA, Documentatiecentrum van de 15 WING    

15 Wing in actie

Congo: MONUSCO en PPM

In het kader van het PPM (Programme de Partenariat Militaire) richtte België in Kindu een groot opleidingscentrum op, waar een honderdtal Belgische militairen (meestal Paracommando's) momenteel een derde bataljon (Unité de Réaction Rapide, URR 323) opleiden. In het Belgische kamp leven ongeveer 500 families van het eerder gevormd Bataljon 321. Huizen, ziekenhuis en school vallen onder het project FAMIKI (Families Kindu), dat bijna afgewerkt is door de Belgische Technische Coöperatie en genietroepen. Een gelijkaardig militair bouwproject FAMILO is gepland in de streek van Lokandu.


De drie door België opgeleide bataljons , worden ingezet tegen de M23- en andere rebellen in Oost-Congo en de bewaking van de grenzen met Rwanda en Oeganda. Deze drie bataljons zijn geliefd bij de bevolking en gevreesd door de vijand! Er is nog werk voor de C-130 van de 15 Wing in Congo, ook indien de opdracht MONUC zou stop gezet worden.
Op zaterdag 2 november vertrokken 150 militairen met de A330 (boordcommandant P. Antoine) naar Kinshasa. Van daar werden zij door de C-130 overgebracht naar Kindu om met de nieuwe bataljons deel te nemen aan een oefening in de streek tot 30 november.


Op dinsdag 26 november vertrok de Airbus A330 (boorcommandant T. Dewulf) opnieuw naar Kinshasa. Aan boord een honderdtal militairen voor de aflossing in Kindu, enkele ton goederen voor NGO's die in Congo werkzaam zijn en minister van Defensie P. De Crem. In Kinshasa bezocht de minister het MONUSCO-hoofdkwartier waar, na vier jaar, een einde gesteld werd aan de inzet van een Belgische C-130 voor de MONUSCO. De C-130 bracht de Belgische militairen en de minister over van Kinshasa naar Kindu. Daar droeg de minister op 28 november symbolisch het speciale bataljon voor snelle interventie (URR 323) over aan zijn Congolese collega A. Lubal Tamu. In de nacht van 28 op 29 november landde de Airbus terug op Melsbroek met de minister en 250 militairen aan boord (TBC).


Op 5 december kwam het laatste detachement uit Kisangani met de C130 CH-01 (boord commandant C. Deroubaix) aan in Melsbroek. BELDET 58 werd verwelkomt door de bevelhebber 15 Wint kolonel P. Mollet en de bevelhebber van Trainingscenter voor Parachutisten de luitenant-kolonel P. Philippe.

Terug